latinica | ћирилицаvericaVerica Kostić, nastavnica srpskog jezika i književnosti koja radi u Osnovnoj školi „Sreten Lazarević” u Prilikama, osvojila je treću nagradu na Takmičenju iz metodike nastave srpskog jezika i književnosti nastavnika osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini. Takmičenje je organizovalo Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, a nagrada nosi ime prof. dr Milije Nikolića, čuvenog metodičara srpskog jezika i književnosti. U okviru takmičenja bio je raspisan konkurs za najbolju metodičku pripremu iz srpskog jezika ili književnosti.
Tema nagrađene pripreme koju je kao ugledni čas osmislila Verica Kostić bila je analiza romana Orlovi rano lete Banka Ćopića. Kriterijumi koji su bili polazište za procenu kvaliteta priprema prispelih na konkurs odnosili su se na originalni pristup i rešenja postavke časa.

Vrednovala se stručnost, primerenost uzrastu, kreativnost i doprinos pripreme metodici kao nauci o nastavi. U komisiji za odabir najkvalitetnijih priprema bili su profesori Metodike nastave srpskog jezika i književnosti sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nagrade i diplome nastavnicima koji su bili najuspešniji na ovom takmičenju dodeljene su 8. februara u okviru Republičkog zimskog seminara na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Inače, prof. Verica Kostić je doktorand na modulu Književnost, a o njenim aktivnostima kojima se podstiče čitalačka kultura učenika i proširuje poznavanje nauke o književnosti i jeziku, kao primeru dobre prakse, već smo pisali na našem sajtu. Čestitamo!