latinica | ћирилица

indexPodsećamo vas da je na snazi Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika  iz 2018. godine („Službeni glasnik RS” 81/2017 i 48/2018), u kojem su u čl. 22 precizno navedeni različiti oblici stručnog usavršavanja u ustanovi. Citiramo:

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima pravo i dužnost da svake školske godine učestvuje u ostvarivanju različitih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi, i to da:

1) prikaže: oblik stručnog usavršavanja koji je pohađao, a koji je u vezi sa poslovima nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika; primenu naučenog sa stručnog usavršavanja; rezultate primene naučenog na stručnom usavršavanju; analizu uticaja stručnog usavršavanja na razvoj deteta i učenika; stručnu knjigu, priručnik, stručni članak, didaktički materijal; rezultate obavljenog istraživanja, studijsko putovanje, stručnu posetu i slično;

 

2) održi ugledni, odnosno ogledni čas nastave, odnosno aktivnost i vodi radionicu;

3) prisustvuje aktivnostima iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i učestvuje u njihovoj analizi;

4) učestvuje u: istraživanjima; projektima obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi; programima od nacionalnog značaja u ustanovi; programima ogleda, model centra; planiranju i ostvarivanju oblika stručnog usavršavanja u okviru ustanove, u skladu sa potrebama zaposlenih.

Ustanova obezbeđuje ostvarivanje prava i dužnosti nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika iz stava 1. ovog člana.

Mnoge aktivnosti koje su ustanove u prethodnom periodu vodile kao stručno usavršavanje u nadležnosti ustanove zapravo predstavljaju aktivnosti za zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika kojima se dokazuje iniciranje i učestvovanje u podizanju kvaliteta pedagoške prakse. Te aktivnosti nastavnici, stručni saradnici i vaspitači i dalje evidentiraju i čuvaju u tzv. portfoliju profesionalnog razvoja, kao potvrdu kvaliteta pedagoške prakse i svojih nastavničkih kompetencija, ali ih ne pretvaraju u sate stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove.

Stoga vas podstičemo da, pre nego što zaposleni izrade svoje godišnje planove profesionalnog razvoja,  usaglasite  interne dokumente o vrednovanju različitih oblika stručnog usavršavanja u ustanovi (tzv. 44 sata na godišnjem nivou) sa važećim Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.