latinica | ћирилица
logo rts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Разред  Предмет  Наставник  Наставна јединица Емитовање 
 1 Музичка култура Душица Станић Плива патка преко Саве, свирање на дечјим инстументима  обрада;  Ишо меда у дућан, бројалица и слушање композиције Заклео се бумбар, Мирко Шоуц  обрада; Слушање композиције Заклео се бумбар – Мирко Шоуц и бројалица Ластавица утврђивање 24.3.2021
 5 Енглески језик Ивана Чоловић Описивање радње из прошлости (потврдан и негативан облик). 25.3.2021
 6 Енглески језик Тамара Богдановић  First Conditional 25.3.2021
 7 Енглески језик Јелена Кимчетић Исказивање наредби, предлога и савета 25.3.2021
 7  Физика Драгица Лешњак Механички рад. Рад силе 25.3.2021
 1 Енглески језик Душица Раковић Описивање себе најједноставнијим језичким средствима. разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима 26.3.2021
 2 Музичка култура Дарко Мићић Пролећно коло, народна песма  обрада 26.3.2021
3 Музичка култура Данијела Брадић У сусрет пролећу... Традиционална песма из Финске: Пролећна песма и Антонио Вивалди: Пролеће (први став), слушање музике, обрада 26.3.2021
 4 Музичка култура Невена Ненадић Ћетеновић Слушање музике-Фрулашки разговор-Бора Дугић, обрада и обнављање 26.3.2021
8 Географија Слађана Луковић Енергетика, обрада 26.3.2021
8 Хемија Павле Машковић Карбоксилне киселине и естри, утврђивање 26.3.2021