latinica | ћирилица

logo rts

 

 

 

 

 

 

 

 

Разред Предмет Наставник Наставна јединица Емитовање
1 Математика Дејан Пејовић  Одузимање бројева  (17 – 10, 17 – 12), утврђивање 29.3.2021
1 Српски језик Александра Игрутиновић Глас и писано слово Х, обрада 29.3.2021
2 Математика Зорица Обрадовић

За толико мањи и толико пута мањи бројобрада

29.3.2021
2 Српски језик Верица Петковић Народна басна: Коњ и магарац   29.3.2021
3 Математика Мира Парезановић Дељење са остатком, утврђивање 29.3.2021
4 Математика Јелена Вемић Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 29.3.2021
4 Српски језик Маја Кораксић Исправка писменог задатка 29.3.2021
5 Математика Милица Радојевић Тодосијевић Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање 29.3.2021
6 Математика Анђела Лекић Четвороугао – контролна вежба, провера знања 29.3.2021
7 Математика Јелена Ивановић Разлика квадрата, обрада 29.3.2021
8 Физика Ивица Патарчић Електрична струја у течностима и гасовима, обрада 29.3.2021
8 Математика Ненад Станкић Систем линеарних једначина са две непознате, утврђивање 29.3.2021
1 Математика Дејан Пејовић  Сабирање бројева (7 + 5), обрада 30.3.2021
1 Српски језик Јасмина Крстовић Глас и писано слово Жж, обрада 30.3.2021
1 Свет око нас Душица Савић Нежива природа 30.3.2021
2 Математика Зорица Обрадовић За толико мањи и толико пута мањи број,  утврђивање 30.3.2021
2 Српски језик Верица Петковић Народна басна: "Коњ и магарац", утврђивање 30.3.2021
2 Свет око нас Милан Парезановић
Биљана Николић
Жива бића дишу и хране се, утврђивање 30.3.2021
3 Математика Слађана Јеринић  Дељење једноцифреним бројем, утврђивање 30.3.2021
3 Природа и друштво Марица Ристић Заштита од буке, обрада 30.3.2021
3 Српски језик Љиљана Ђуровић Попуњавање једноставних образаца, обрада 30.3.2021
4 Математика Јелена Вемић Множење вишецифреног броја вишецифреним бројем, утврђивање 30.3.2021
4 Природа и друштво Маријана Васојевић Запаљиви материјали, обрада 30.3.2021
4 Српски језик Маја Кораксић Непроменљиве речи, обрада 30.3.2021
5 Биологија Душица Станојевић Заштита врста, обрада 30.3.2021
5 Математика Милица Радојевић Тодосијевић Једначине са непознатим сабирком, умањеником или умањиоцем, утврђивање   30.3.2021
5 Српски језик Марија Вуковић Ђедовић Горан Петровић: "Месец над тепсијом", обрада 30.3.2021
6 Физика Милорад Панић Густина тела. Пливање тела и средња густина. Обрада. 30.3.2021
6 Математика Анђела Лекић Рачунске операције у скупу рационалних бројева (фонетски разломак), утврђивање 30.3.2021
7 Математика Јелена Ивановић Разлика квадрата, утврђивање 30.3.2021
7 Српски језик Наташа Турунташ Домаћа лектира - Епске народне песме о хајдуцима (Мали Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав), обрада 30.3.2021
8 Биологија Татјана Вујовић Одрживи развој и еколошко право, обрада 30.3.2021
8 Српски језик Верица Костић Систематизација о глаголима, утврђивање 30.3.2021
1 Математика Дејан Пејовић  Сабирање бројева (7 + 5), утврђивање 31.3.2021
1 Српски језик Данијела Мијатовић Читање и писање научених писаних слова  31.3.2021
2 Ликовна култура Јулија Наумовић
Рада Јовичић 
Симболи, обрада 31.3.2021
2 Математика Драгана Анђелић Дељење бројевима 3, 4, 6, 7; За толико мањи и толико пута мањи број, утврђивање 31.3.2021
2 Српски језик Верица Петковић Доситеј Обрадовић: "Коњ и магаре", утврђивање 31.3.2021
3 Ликовна култура Мирјана Радовић Композиција облика, обрада и вежбање 31.3.2021
3 Математика Олгица Цветковић Множење и дељење једноцифреним бројем, утврђивање 31.3.2021
3 Српски језик Зорица Јевтовић Преписивање песме или делова текста по избору са ћирилице на латиницу, утврђивање 31.3.2021
4 Ликовна култура Јелена Кукић Линија-простор-волумен; мобили-покретне скулптуре-вајање-различити материјали, обрада 31.3.2021
4 Математика Јелена Вемић Множимо лакше и брже, обрада 31.3.2021
4 Српски језик Маја Кораксић Антоан де Сент Егзипери: "Мали принц", обрада 31.3.2021
5 Географија Иван Рвовић Атмосфера и састав, структура и значај; време и клима: временски елементи и прогноза времена, утврђивање 31.3.2021
5 Српски језик Марија Вуковић Ђедовић Горан Петровић: Месец над тепсијом, вежбање, утврђивање 31.3.2021
6 Биологија Раде Перуничић Наследне особине, обрада и утврђивање 31.3.2021
6 Географија Стојанка Трифуновић Појам државе и настанак првих држава, обрада. Географски положај државе, обрада 31.3.2021
6 Српски језик Александра Пејовић Епске народне песме о Краљевићу Мрку (избор, домаћа лектира), вежбање, утврђивање 31.3.2021
7 Географија Јелена Дупљанин Подсахарска Африка, друштвено-географске одлике, обрада. Подсахарска Африка и природне и друштвене одлике, утврђивање 31.3.2021
7 Хемија Ивана Ивановић Количина супстанце и мол. Моларна маса, обрада. Израчунавање релативне молекулске масе, моларне масе и количине супстанце. Утврђивање. 31.3.2021
7 Српски језик Наташа Турунташ Домаћа лектира, Епске народне песме о хајдуцима (Мали Радојица, Стари Вујадин, Старина Новак и кнез Богосав), обрада 31.3.2021
8 Географија Слађана Луковић  Саобраћај, обрада 31.3.2021
8 Хемија Павле Машковић  Алкохоли и карбоксилне киселине - комбиновани задаци, утврђивање 31.3.2021
8 Историја Весна Ацовић Отпор, устанак и грађански рат 1941–1942, обрада  31.3.2021
8 Српски језик Верица Костић Борисав Станковић: "Увела ружа", обрада 31.3.2021
1 Математика Дејан Пејовић  Одузимање бројева (12 – 5)  обрада 1.4.2021
1 Српски језик Љиљана Обрадовић Воја Царић: "Пролеће", обрада 1.4.2021
2 Математика Данијела Поповић Дељење бројевима 8 и 9, обрада 1.4.2021
2 Српски језик Верица Петковић Препричавање басне: "Коњ и магаре", утврђивање  1.4.2021
2 Свет око нас Милан Парезановић
Биљана Николић
Остављање потомства, раст и развој живих бића, обрада 1.4.2021
3 Математика Сања Мићић Множење и дељење једноцифреним бројем (текстуални задаци), утврђивање 1.4.2021
3 Природа и друштво Марица Ристић Научили смо о звуку, утврђивање 1.4.2021
3 Српски језик Љиљана Ђуровић Јованка Јоргачевић: Никад два добра 1.4.2021
4 Математика Гордана Урошевић Множење разлике бројем, обрада 1.4.2021
4 Природа и друштво Катарина Илинчић Смеше, раствори и материјали, утврђивање 1.4.2021
4 Српски језик Маја Кораксић Антоан де Сент Егзипери: Мали принц, утврђивање 1.4.2021
5 Биологија Душица Станојевић Утицај људи на друга жива бића, утврђивање 1.4.2021
5 Енглески језик Ивана Чоловић Описивање радње из прошлости (упитни облик); Описивање радње из прошлости (потврдан, негативан и упитни облик), утврђивање 1.4.2021
5 Математика Милица Радојевић Тодосијевић Трећи писмени задатак, провера знања 1.4.2021
6 Физика Милорад Панић Одређивање густинe чврстих тела, обрада 1.4.2021
6 Математика Анђела Лекић Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, обрада 1.4.2021
7 Енглески језик Мaја Тошовић Описивање садашњих радњи (The Present Simple-passive), обрада и утврђивањеОписивање садашњих радњи (The Present Simple-passive), обрада и утврђивање 1.4.2021
7 Физика Драгица Лешњак Квалитативно увођење појма механичке енергије тела. Кинетичка енергија тела. Обрада. 1.4.2021
7 Математика Надица Милинковић Квадрат бинома и разлика квадрата, утврђивање 1.4.2021
8 Биологија Татјана Вујовић Биодиверзитет, утврђивање 1.4.2021
8 Физика Ивица Патарчић Електрична струја, систематизација 1.4.2021
1 Енглески језик Душица Раковић Разумевање спољног изгледа других и описивање себе најједноставнијим језичким средствима.  Давање кратких усмених описа о спољном изгледу и осталим најједноставнијим карактеристикама. 2.4.2021
1 Математика Невена Кујунџић  Одузимање бројева (12 – 5)  утврђивање 2.4.2021
1 Српски језик Данијела Пешић Глас и писано слово Чч , обрада 2.4.2021
2 Математика Данијела Поповић  Дељење бројевима 8 и 9, утврђивање 2.4.2021
2 Музичка култура Марија Перуничић Ресаво водо ладана, народна песма, обрада  2.4.2021
2 Српски језик Верица Петковић Разликовање основних глаголских облика за исказивање садашњег, прошлог и будућег времена. Обрада 2.4.2021
3 Математика Слађана Јеринић  Множење и дељење једноцифреним бројем, провера знања 2.4.2021
3 Музичка култура Весна Митровић  Владимир Томерлин: Изгубљено пиле, обрада  песме по слуху. Н. Римски Корсаков: Бумбаров лет, слушање музике. Динамика у музици (крешендо и декрешендо), обрада 2.4.2021
3 Српски језик Љиљана Ђуровић Јованка Јоргачевић: Никад два добра, утврђивање 2.4.2021
4 Математика Оливера Николић Дељење вишецифреног броја вишецифреним бројем, обрада 2.4.2021
4 Српски језик Маја Кораксић Променљиве и непроменљиве речи, провера 2.4.2021
4 Музичка култура Милијана Тотовић Пролеће у шуми - песма из Финске, обрада и обнављање 2.4.2021
5 Математика Милица Радојевић Тодосијевић Исправак трећег писменог задатка, утврђивање 2.4.2021
5 Српски језик Марина Цветковић Перфекат, обрада 2.4.2021
6 Математика Анђела Лекић Једначине у вези са сабирањем и одузимањем рационалних бројева, утврђивање 2.4.2021
6 Српски језик Александра Пејовић Припрема за трећи школски писмени задатак, вежбање 2.4.2021
7 Математика Сања Нектаријевић Полиноми и операције са полиномима, утврђивање 2.4.2021
7 Српски језик Моника Ружић Граматика: Изричне реченице (у ужем смислу), обрада  2.4.2021
8 Географија Слађана Луковић  Енергетика и саобраћај, утврђивање 2.4.2021
8 Хемија Павле Машковић  Биолошки важна органска једињења, обрада 2.4.2021
8 Српски језик Верица Костић Језичка култура: Љубав као вечита инспирација (текстови са љубавном тематиком, од 5. до 8. разреда), утврђивање 2.4.2021