latinica | ћирилица

pumProjektni tim Osnovne škole za obrazovanje odraslih ostvario je uspešnu saradnju sa Ljudskom univerzom u Ajdovščini u okviru projekta mobilnosti Erazmus fondacije. Saradnja je ostvarena u cilju jačanja kompetencija zaposlenih u obrazovanju odraslih, koji su imali priliku da prisustvuju PUMО-modelu nastave odraslih, tokom šest dana (6-12. jun). PUMО model nastave je inovativan u obrazovanju odraslih i primenjuje se samo u Sloveniji. Skraćenica znači: projektno učenje mlađih odraslih.  Кroz ovakav model nastave jačaju se znanja, veštine i sposobnosti polaznika programa i nastavnika koji su realizatori PUMО-programa.


Članovi Projektnog tima su: Snežana Кujundžić, direktor, i Snežana Pantović, Dejana Zarić, Tijana Petrić, Tanja Vučićević, Maja Nastić i Milorad Panić, nastavnici. Oni u narednom periodu planiraju da vrše diseminaciju usvojenih znanja i primenu istih u Osnovnoj školi za obrazovanje odraslih u Čačku, ali i šire, s ciljem što bolje motivisanosti budućih polaznika obrazovanja odraslih, ali i zaposlenih u obrazovanju ove ciljne grupe. / Projektni tim Škole