latinica | ћирилица

mkZnačaj opštih i međupredmetnih kompetencija za budući život mladog čoveka nije teško dokumentovati, ali je važno pitanje koji je prostor u procesu nastave i učenja rezervisan za rad na ovim kompetencijama. U suštini, rad na opštim i međupredmetnim kompetencijama nije konkurentan radu na sadržajima i kompetencijama koje su neposredno vezane za određene predmete.

Naprotiv, međupredmetne kompetencije predstavljaju korak više u razumevanju gradiva i primeni naučenog, a odgovornost za njihovo razvijanje nose svi nastavnici i školski predmeti. To znači da podržavanje opštih i međupredmetnih kompetencija traži zajedničko planiranje na nivou školskih timova, primenu interaktivnih i aktivnih oblika učenja, kao i veću autonomiju škole i nastavnika u realizaciji obrazovnih ishoda. /  Citat iz Opštih međupredmetnih kompetencija za kraj srednjeg obrazovanja i vaspitanja

U ovom članku objavljujemo ček-liste koje je nam je kao primer dobre prakse prosledila prof. razredne nastave Mirjana Parezanović, inače pedagoški savetnik u OŠ "Milinko Kušić" u Ivanjici, a koje su u vezi sa praćenjem napredovanja i razvijanjem međupredmetnih komptencija kod učenika prvog ciklusa obrazovanja.

* Ček-lista za procenu međupredmetnih kompetencija prof. Parezanović

* Komeptencija za učenje