latinica | ћирилица

gimnazija bibliotekaSrpska akademija nauka i umetnosti (SANU) i Biblioteka SANU obogatili su knjižni fond Gimnazije u Ivanjici vrednom donacijom 18.1.2022. godine. Srpska akademija nauka i umetnosti u okviru ostvarivanja svojih zadataka izdaje stalne i povremene publikacije iz oblasti nauke, kulture i umetnosti – preko serija koje ustanovljava Predsedništvo SANU.

 Srpska akademija nauka i umetnosti objavljuje: dela članova SANU i drugih naučnih radnika o pitanjima koja su predviđena dugoročnim naučnoistraživačkim planom Akademije;

dela članova SANU proistekla iz njihovog samostalnog naučnog rada o pitanjima koja nisu predviđena dugoročnim naučno istraživačkim planom Akademije; dela drugih naučnih radnika koja su od značajne i trajne vrednosti; značajna dela iz prošlosti; književna i umetnička dela svojih članova i drugih istaknutih književnika i umetnika, savremena ili iz prošlosti i građu značajnu za nauku i umetnost.

Biblioteka SANU je jedinica u sastavu Srpske akademije nauka i umetnosti. Biblioteka SANU ustanovljena je u Društvu srpske slovesnosti 7. novembra 1841. godine. Počela je s radom 14. juna 1842. godine, kada je prve knjige poklonio Dimitrije Tirol, a za bibliotekara određen Кonstantin Bogdanović.

Кnjižni fond Biblioteke sadrži oko 1.500.000 knjiga, časopisa i drugih štampanih i elektronskih izdanja iz svih oblasti nauke i umetnosti. Od svih biblioteka u Srbiji, Akademijina biblioteka poseduje najveću zbirku stranih knjiga, a procenjuje se da je prema veličini knjižnog fonda četvrta biblioteka u Srbiji. Fond je najvećim delom nastao razmenom sa stranim naučnim ustanovama.

Autor priloga: dr Duško Parezanović, direktor Gimnazije u Ivanjici