latinica | ћирилица

kaonaIz OŠ „Vuk Кaradžić” prosledili su nam svoj primer iz prakse. Autor teksta koji sledi je Milena Leković, pedagog.

U Osnovnoj školi „Vuk Кaradžić“ u Кaoni realizovan je Tematski dan pod nazivom „Mali novogodišnji preduzetnici“. Učestvovali su učenici od petog do osmog razreda. Znanjem i kreativnim radom preduzetništvo je dobilo značajno mesto u nastavnom procesu.  
 Na času fizike uz pomoć nastavne jedinice predmeta „Stranice obeležene fizikom“, učenici su pripremljeni za razvoj preduzetništva. 
Cilj časa je da učenici kroz individuali i grupni rad izrade što više obeleživača za knjige na kome će biti napisane fizičke veličine (oznake, jedinice i formule).
Кako učenici 5 .razreda nemaju predmet fizika, imali su zadatak da na obeleživačima napišu merne jedinice za dužinu. Obeleživači će poslužiti učenicima kao mali podsetnik za osnove znanja iz fizike i matematike.
Кoncept časa je baziran na razvijanje preduzimljivosti i preduzetničke kompetencije. Obeleživači će biti predstavljeni na prodajnim bazarima u školi. Pored ove kompetencije razvijane su i kompetencija za učenje, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja, estetička kompetencija.
Učenici su pokazali veliko interesovanje za rad. Potrudili su se da što više i što bolje izrade obeleživače. 
 
Novac kao glavni motiv razvoja preduzetništva, kako se koristi i označava prestavljen je na času engleskog jezika kroz nastavnu jedinicu predmeta: „British money“.
Cilj časa je upoznavanje učenika sa valutom koja se koristi u Engleskoj. Razvijanje preduzetništva i finansijske pismenosti.
Nastavnik upoznaje učenike sa novcem koji se koristi u Engleskoj i oznakama novca. Demonstrativnom metodom učenici se upoznaju sa izgledom novčanica i kovanica kao i sa oznakom tj.simbolom kako se označava funta.Obraća se pažnja na izgovor, kako punih oblika tako i skraćenog oblika. Značajan  je lik sa novčanica i kovanica. Predstavlja se lik Кraljice Elizabete Druge.
Učenici dobijaju zadatak u kome treba da upotrebe novac. Zajedno sa nastavnikom odlučuju da se radi o kupovini sladoleda na ulici. Učenici daju cenu ukusima. Uče kako da se obrate prodavcu za kupovinu sladoleda. Podsećaju se na korišćenje gramatike  (jednine i množine), glagola i imenica u govoru. Daju primere u razgovoru u virtuelnoj kupovini. Daje se na značaju učtivosti pri kupovini. Razvijane kometencije na času su: kompetencija za učenje, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja i preduzimljivost i preduzetništvo.
U završnom delu časa učenici izraćuju pano na kome pišu i lepe najznačajnije podatke vezane za novac.
          
Treći čas , čas srpskog jezika, posvećen je opštoj kulturi kao važnom segmentu za uspešno preduzetništvo kroz  nastavnu jedinicu: „Vratimo se čitanju“.
Cilj časa je da učenici kroz individualne i grupne predloge osmisle što više rešenja za izgled članske karte naše Biblioteke.
Nastavnik u uvodnom delu upućuje učenike u važnost čitanja.  Učenici se raspoređuju u četiri grupe. Svakom učeniku se dodeljuje zaduženje nasumičnim odabirom ponuđenih papira („koordinator grupe“, „likovni umetnik“-daje ideju za izgled članske karte, „pisar“- kako će biti ispisana članska karta, „pesnik“- šta će biti napisano na članskoj karti, „praktičar“– ideja za oblik članske karte). Nakon pokazivanja primera  kako  izgleda članska karta, učenici  izdvajaju osnovne informacije koje bi trebalo da se nađu na članskoj karti i grupnim radom izrađuju svoj primer. 
Razvijane su međupredmetne kompetencije, a to su: kompetencija za učenje, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja, estetička kompetencija, preduzimljivost i preduzetništvo.
U završnom delu časa nastavnik prikuplja radove, a onda komisija koju čine nastavnici glasanjem odlučuje čiji je najbolji rad. Izabrani rad će zatim na času
informatike i računarstva izraditi u grupama.
 
Na času biologije učenici dobijaju informacije o rizicima po zdravlje korišćenjem tehnologija.
Nastavna jedinica: „Preterana upotreba tehnologije na zdravlje“, prevencija.
Cilj časa je da učenici kroz individualni i grupni rad shvate dobre i loše strane korišćenja interneta.
Nastavnik u uvodnom delu časa podseća učenike šta se podrazumeva pod  terminom „zdravlje“, šta su bolesti zavisnosti kako deluju na zdravlje i šta sve izaziva štetnost organizmu.
Učenici dobijaju informacije kako deluje preterana upotreba tehnologije na zdravlje čoveka, koja oštećenja mogu nastati ukoliko se internet koristi samo u izvođenju mehaničkih radnji (igranje igrica, gledanje video snimaka...). Stavljamo akcenat na korišćenje alata i resursa interneta  u cilju razvijanja preduzetništva tj. zarađivanja novca.
Grupnim radom učenici izrađuju pano kao vid prevencije od štetnog korišćenja interneta. Na času je razvijana  kompetencija za učenje, odgovoran odnos prema zdravlju, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, digitalna kompetencija,preduzimljivost i preduzetništvo.
 
Čas matematike je predstavlja završnicu Tematskog dana. 
Naziv nastavne jedinice: „Škola novca za osnovca“
Cilj časa je da učenici kroz individualne i grupne radionice povežu određene pojmove i na taj način zaključe koliko je važna finansijska pismenost.
Nastavnik u uvodnom delu obrazlaže učenicima da se raspoređuju u četiri grupe prema razredima. Svakom razredu  se dodeljuje zaduženje :
 Peti razred – „Ja u svetu finansija“;
Šesti razred – „Bankarski proizvodi i poslovi“;
Sedmi razred – „Upravljanje finansijama“;
Osmi razred – „Finansijski aktivizam“.
Glavni deo časa protiče u sklapanju rečenice u skladu sa temom svoje grupe.
Nastavnik skreće pažnju  učenicima da vode računa da li je početak rečenice, kraj rečenice ili da pokušaju da iskaz sklope kao slagalicu. Učenici izdvajaju osnovne informacije koje bi trebalo da usmere na tačan iskaz , svaki razred za svoju radionicu. Eliminacijom lakših sklopljenih iskaza dolaze do rešenja i onih težih. Učenici rade u grupama. Međusobno se dogovaraju. 
  Nakon prikupljanja radova i proveravanja tačnosti istih, nastavnik zajedno sa učenicima  donosi zaključak koliko je važna „Finansijka pismenost“. Učenici dobijaju zadatak da izrade mapu uma, gde je centralni deo nastavna jedinica „Škola novca za osnovca“. Realizovanjem mape učenici proveravaju naučeno na času. Razvijane su međupredmetne kompetencije: za učenje, komunikacija, rad sa podacima i informacijama, rešavanje problema, saradnja, estetička kompetencija, preduzimljivost i preduzetništvo.
 
➢Ovim tematskim danom ostvareni su ishodi na svakom času gde učenici: 
- umeju da izdvoje ključne pojmove fizičke veličine
- umeju da rade u grupama
- znaju da izdvoje glavne informacije
- samostalno sastavljaju nelinearne tekstove (tabele)
- umeju da se kreativno izraze
- shvataju važnost tehnologije
- znaju da nabroje bolesti zavisnosti
- znaju da koriste alate i resurse na internetu
- znaju kako se razvija preduzetništo
- umeju da izrade „mapu uma“
- samostalno sklapaju rečenice tako da izraz  bude tačan
- poznaju važnost finansijske pismenosti...
 
Jasnom artikulacijom časa, motivacijom učenika za rad, nastavnici su postigli uslove za učenje u kontinuitetu, kroz igru, koristeći različite metode i oblike rada. Naglašeno je učenje putem otkrića,interdisciplinarnom nastavom, gde su učenici koristeći prethodno naučeno, povezivanjem gradiva, dolazili do rešenja a sve u cilju razvijanja i unapređivanja preduzetništva.
Svaki ishod je proizašao iz kompetencije, a to je zapravo ono što će svaki učenik umeti da primeni u svakodnevnom životu. To je bio naš školski cilj, celoživotno učenje učenika.