latinica | ћирилица

prirucnikImajući u vidu sistemsku podršku svim predškolskim ustanovama u Srbiji u procesu primene nove programske koncepcije, kao i propisan način vođenja pedagoške dokumentacije u skladu sa novim Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“, iz Sektora za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje stiže informacija o tome  da je u okviru projekta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“, kreiran Priručnik za dokumentovanje.

Priručnik pripada serijalu priručnika i vodiča pod zajedničkim nazivom „Linije leta”, koji su pripremljeni na Institutu za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a izdavač je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. 

Pored onlajn verzije koja je dostupna svim praktičarima,  Priručnik za dokumentovanje (kao i ostali priručnici iz navedenog serijala), štampaće se u tiražu od po 10.000 primeraka i distribuirati svim javnim predškolskim ustanovama u Srbiji (planiran je jedan primerak publikacije po vaspitnoj grupi).

Uvereni smo da će Priručnik biti značajna podrška predškolskim ustanovama, odnosno da će pružiti dragocen stručni oslonac praktičarima u procesu razvijanja realnog programa, u skladu sa polazištima programske koncepcije.

 Preuzmite PRIRUČNIK.