latinica | ћирилица

ivanjicaPolazeći od novih standarda kvaliteta rada, objavljenih u Pravilniku o standardima kvaliteta rada ustanova  („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 14/2018), a pre svega sledećih pokazatelja:

  • 4.2.3. U školi se promovišu zdravi stilovi života, prava deteta, zaštita čovekove okoline i održivi razvoj.
  • 5.5.1. Škola je prepoznatljiva kao centar inovacija i vaspitno-obrazovne izuzetnosti u široj i užoj lokalnoj i stručnoj zajednici.
  • 5.5.3. Nastavnici nova saznanja i iskustva razmenjuju sa drugim kolegama u ustanovi i van nje.
  • 6.4.3. Nastavnici, nastavnici sa zvanjem i stručne službe saradnjom unutar škole i umrežavanjem između škola vrednuju i unapređuju nastavu i učenje.
  • 6.5.3. Materijalno-tehnički resursi van škole (kulturne i naučne institucije, istorijski lokaliteti, naučne institucije, privredne i druge organizacije i sl.) koriste se u funkciji nastave i učenja.
  • 6.6.2. U školi se podržava realizacija projekata kojima se razvijaju opšte i međupredmetne kompetencije.

OŠ „Milinko Kušić” iz Ivanjice je, na osnovu inicijative pedagoškog savetnika i prof. razredne nastave Dušice Savić, organizovala zajedničke aktivnosti sa OŠ „Mićo Matović”, Katići,  na osnovu Memoranduma o saradnji. Ovo su početni koraci koji bi mogli da se razviju kroz  razvojno planiranje i aktivnosti timova za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanova. 

Izveštaj o početnim koracima umrežavanja ove dve ustanove, pročitajte ovde.