Štampa
Pogodaka: 4167
Na sajtu Ministarstva prosvete nalaze se i preporučeni sajtovi škola koje su učestvovale u razvijanju i primeni delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja. Navedene sajtove možete koristiti kao primer dobre prakse i za ostale aktivnosti, a mogu da vam budu podrška i u unapređivanju školskih programa rada i godišnjih planova.
Da biste brže ušli na preporučenu stranicu, objavljujemo linkove:
http://www.petaosnovna.com
http://www.oslobodioci.com
http://www.osdesmaxcokot.rs
http://www.ossonjamarinkovic.edu.rs
http://www.ekonomskaso.edu.rs/ses/
Razmena dobrih ideja uvek je podsticajna. Srećan rad!