latinica | ћирилица
Правилник о стручном усавршавању и напредовању даје јасне процедуре професионалног развоја васпитача, наставника и стручних сарадника, који се већ припремају за стицање звања (или су га стекли), као и за професионални развој.
Установа Развојним планом планира и реализује различите облике стручног усавршавања.
 
Као помоћ у планирању, писању лицног плана професионалног развоја, водјења евиденције о проф. развоју и унапредјивању педагоске праксе, као и због лаксег и јединственог нацина працења професионалног развоја у образовно васпитним установама, постављамо обрасце које препоруцујемо да користите.
 

  1. Евиденциони лист о стручном усавршавању током шк.г.
  2. Евиденциони лист за резултате рада;
  3. Извештајо стручном усавршавању и напредовању;
  4. Лицни план професионалног развоја;
  5. Радна биографија;
  6. Планирање струцног усавршавања у шк.г.
  7. Годишњи план стручног усавршавања
  8. Приручник за планирање стручног усавршавања и напредовања
П.С. Обрасце су урадиле наше колеге из Србије и поред образаца на МРЕЖИ ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА РС:  http://kolo.wall.fm/indexможете пронаћи јако занимљивих тема и идеја, као и учествовати   у дискусијама и он-лине курсевима.
На сајту http://www.scoop.it/t/strucnousavrsavanje?hash=29b9dfe9-9da1-4399-b679-2c6c80c968ce, можете да пронадјете додатна упутсва, обрасце, предлоге за: 
1. Тумачење Правилника о стручном усавршавањуhttp://eduobr.blogspot.fr/p/blog-page_26.html
2. Лични план професионалног развоја https://www.box.com/s/c68441b4d20e52174bbf
3. Лични годишњи извештај о СУ наставника - предлог обрасца https://www.box.com/s/1a9d2aac7d9b3ac59944
4. Показатељи и активности наставника при стицању звања https://www.box.com/s/41908030f2919b4142a8
5. Школски годишњи план СУ,  предлог обрасца https://www.box.com/s/00f1300368c19658dc52
6. Показатељи остварености образовно-васпитних циљева на почетно стање и услове рада у областима рада стручног сарадника- школског библиотекара https://www.box.com/s/f6c8347a0a73b5456820