latinica | ћирилица
U želji da podstaknemo promocije knjiga, udžbenika, priručnika, radnih svezaka, učila, časopisa i drugih nastavnih sredstava kao oblik stručnog usavršavanja u ustanovi (shodno Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika), 2. novembra 2012. godine, organizovali smo, zahvaljujući odličnoj saradnji sa Društvom učitelja Ivanjice (Milan Parezanović) i Društvom učitelja Čačka (Mirjana Glišić), promociju Radne sveske za drugi razred osnovne škole "Ja znam latinicu" Svetlane Andrijanić. Promocije su održane u OŠ "Kirilo Savić" u Ivanjici i OŠ "Dr Dragiša Mišović" u Čačku. Zainteresovani mogu da se detaljnije informišu preuzimajući sledeće priloge: