latinica | ћирилица
U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku 18. januara 2013. godine održan je sastanak predstavnika predškolskih ustanova sa sledećim dnevnim redom:
  1. predstavljanje novog direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u Čačku Gorice Stanojević i oblika podrške koju RC može da pruži predškolskim ustanovama;
  2. predstavljanje trodnevne manifestacije "Čuvajmo prirodu, dižimo glas, pa će i ona čuvati nas", u organizaciji PU Čačak;
  3. dostavljanje podataka iz razvojnih planova predškolskih ustanova i planova stručnog usavršavanja vaspitača i stručnih saradnika PU radi izrade godišnjeg plana rada i razvojnog plana RC;
  4. najava besplatne obuke za po 4 predstavnika predškolskih ustanova (direktor + 3 predstavnika menadžment tima, s tim da barem jedan poznaje engleski jezik) u vezi sa pisanjem projekata;
  5. informacije o grantovima;
  6. dogovor o godišnjem stručnom skupu predstavnika PU u organizaciji Školske uprave;
  7. Osnivačka skupština Udruženja vaspitača i stručnih saradnika predškolskih ustanova Moravičkog okruga;
  8. ispitivanje potreba u vezi sa godišnjim planom rada Udruženja.
Članovi osnivačkog odbora su: Gorica Stanojević (direktor RC), Dragica Komatina (direktor PU Ivanjica), Marica Nešović (direktor PU Čačak), Ljiljana Dmitrić (direktor PU Lučani),  Vera Tomašević (direktor PU Gornji Milanovac), Ivana Nikolić (pedagog, Lučani), Gordana Pantović (vaspitač, Ivanjica), Vesna Nikolić (pedagog, Ivanjica), Zorica Lajović Pejović (stručni saradnik, Čačak), Suzana Simeunović (stručni saradnik, Čačak), Slađana Vasiljević (stručni saradnik, Čačak), Vladimir Dragojlović (pedagog, Gornji Milanovac), Ivana Trojančević (logoped, Gornji Milanovac), Nina Prokić Jojić (privatne PU)  i Danijela Kovačević Mikić (prosvetni savetnik). Time je pokrenut proces osnivanja udruženja, koje će  podržati RC Čačak.