latinica | ћирилица

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Čačak je akreditovao stručni skup (kod 3222013) Portfolio zaposlenih u obrazovanju - faktor profesionalnog razvoja autora Marine Pavlović, Nataše Turuntaš i Danijele Kovačević Mikić. 

Prema Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Službeni glasnik RS", 13/2012), savetovanje je "organizacioni oblik stručnog skupa u vezi sa temom povodom koje je potrebno doneti neku vrstu odluke, kroz razmenu iskustava, analizu i konsultacije" (čl. 16). Za potrebe ovog skupa, autori su kreirali niz predloga za dokumentovanje mnogobrojnih aspekata obrazovnovaspitnog rada nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika koji će biti prosleđeni Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, a koji su učesnicima skupa dati na razmatranje i korišćenje (radi efikasnijeg strukturiranja portfolija u očekivanju  podzakonskog akta kojim bi se sistemski precizirala  struktura portfolija). Od mnogobrojnih priloga, na sajtu Školske uprave objavljujemo predloge prosvetnog savetnika Danijele Kovačević Mikić:

  1. Struktura bodova u petogodišnjem ciklusu
  2. Kretanje broja učenika u vannastavnim aktivostima (indikator 4.2.3)
  3. Tabelarni prikaz postignuća učenika na završnim ispitima
  4. Tabelarni prikaz uključenosti i postignuća učenika na takmičenjima
  5. Osnovni pojmovi

Zainteresovani za ovo savetovanje mogu da se obrate Regionalnom centru za profesionalni razvoj Čačak na telefon broj 032 / 320-100.