Okruzno takmičenje iz predmeta Hemija za učenike osnovnih škola održano je 1. aprila 2012. godine.

Rang lista ucenika 7. razreda
Rang lista ucenika 8. razreda