Logo programiranjeOpštinsko takmičenje iz informatike održava se 21.2.2016. godine sa početkom u 9.00 časova.

Izrada zadataka traje 120 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podeljeni učenicima.

Granicu za prolaz na okružna takmičenja određuju okružne komisije, zavisno od uspeha na opštinskim takmičenjima i mogućnosti organizatora okružnog takmičenja, a granice se mogu razlikovati po okruzima.

Preporuka je da takmičari koji prođu na Okružno takmičenje zadatke rešavaju u formi konzolnih programa koji će biti obavezni na Državnom takmičenju.