Logo programiranjeOpštinsko takmičenje iz informatike za učenike osnovnih škola održava se u subotu 04.3.2017. godine sa početkom u 14.00 časova.

Izrada zadataka traje 120 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podeljeni učenicima.

Škole organizatori takmičenja:

  • Čačak: OŠ „Preljina“, Preljina
  • G. Milanovac: OŠ „Kralj Aleksandar I“
  • Ivanjica: OŠ „Kirilo Savić“

Više informacija možete pronaći na sajtu društva.