Logo programiranje

 

 

Takmičenje se održava u nedelјu, 18. 03. 2018. godine, sa početkom u 12 časova.

Izrada zadataka traje 120 minuta, računato od trenutka kada su zadaci podelјeni učenicima.

Učenici koji su se plasirali na okružno takmičenje i njihovi mentori su:

 

 

Ime i prezime učenika razred Osnovna škola ime i prezime nastavnika

 1. Tanasković Uroš,  5. razred, OŠ „Kirilo Savić“ Ivanjica, mentor Dragan Grujović
 2. Kimčetić Lidija, 5.razre,d OŠ „Kirilo Savić“ Ivanjica, mentor Dragan Grujović
 3. Sović Nikola, 5.razred, OŠ „Kirilo Savić“ Ivanjica, mentor Dragan Grujović
 4. Đorđe Todosijević, 6 .razred, OŠ „Sveti Sava“ Čačak, mentor Mirko Mrdak
 5. Bogdan Ćendić, 6. razred, OŠ „Sveti Sava“ Čačak, mentor Mirko Mrdak
 6. Matija Obrenović, 7. razred, OŠ „Sveti Sava“ Čačak, mentor Mirko Mrdak
 7. Nikola Jovićević, 7. razred, OŠ „Sveti Sava“ G. Milanovac, mentor Danijela Nikolić
 8. Vujović Dobrivoje, 8 .razred, Gimnazija Ivanjica, mentor Zoran Vučetić
 9. Baković Igor,  8. razred, OŠ „Milinko Kušić“ Ivanjica, mentor Vladimir Mićić
 10. Đorđe Andrić, 8. razred Gimnazija, Čačak, mentor Danijela Milić
 11. Mihailo Marković, 8. razred, OŠ "Dr Dragiša Mišović" Čačak, mentor Vladislav Milovanović
 12. Mihailo Glavonjić, 8. razred, OŠ „Sveti Sava“ Čačak, mentor Mirko Mrdak

Svim takmičarima želimo uspešan plasman, a komisiji i organizatorima takmičenja želimo prijatan radni dan!