Testovi za takmičenje učenika osnovnih škola iz istorije biće sastavlјani na osnovu:

  1. Odobrenih udžbenika; (tako da se neće nužno odgovori na pitanja nalaziti u svim udžbenicima.već bilo kom od odobrenih udžbenika)
  2. Klјučnih pojmova za kraj obaveznog osnovnog obrazovanja;
  3. Standarda za kraj obaveznog obrazovanja.

Obrazovni standardi-standardi postignuća za kraj obaveznog obrazovanja u Republici Srbiji su definisani za 10 nastavnih predmeta na osnovnom, srednjem i naprednom nivou. Standarde je usvojio Nacionalni prosvetni savet i objavlјeni su u zvaničnom glasilu „Službeni glasnik RS- Prosvetni glasnik" broj 5/2010. Planiranje i izvođenje nastave u skladu sa standardima je zakonska obaveza.

U testovima se mogu pojaviti fotografije, istorijske ili geografske karte kojih nema u udžbenicima.
Pitanja i zadaci će tematski, prostorno i hroniloški pratiti istorijske fenomene, pojave, ličnosti i događaje o kojima su učenici učili u okviru nastavnog predmeta istorije.

Kako bi cilј izučavanja nastavnog predmeta istorije bio ispunjen, naši učenici postali aktivni učesnici u društvu, kroz razumevanje istorije stvorili kritički odnos prema prošlosti i sadašnjosti, moramo i mi kao njihovi nastavnici i mentori stremiti tom cilјu. Prvi korak ka postizanju želјenog je pronalaženje pravog mesta za sve učesnike nastavnog procesa.

Pregled gradiva za takmičenje školske 2014/15. g.