Kao što Vam je poznato, takmičenje "Šta znaš o saobraćaju" je u Kalendaru takmičenja učenika osnovnih škola Ministarstva prosvete i nauke i kao takvo obavezno je za organizaciju u svim osnovnim školama u Srbiji. Testove za školska takmičenja i "ključ" za rešavanje testova, Auto-moto savez Srbije dostavio je u školsku upravau.

Testovi su štampani u tiražu od 80 primeraka za učenike grupe A (do 9 godina starosti) i po 40 primeraka za grupu B (10-12 godina) i 40 primeraka za grupu C (učenici od 13 godina i stariji).

Preporučujemo, nastavnicima koji će biti neposredno angažovani oko realizacije ovog takmičenja, sajt Auto-moto saveza Srbije , na kojem mogu da preuzmu:

  1. Pravilnik (važeći od 01.03.2008.) "Šta znaš o saobraćaju"
  2. Program za saobraćajno testiranje učenika. Program ima tri varijante: srpski jezik - ćirilica, srpski jezik -latinica i na mađarskom jeziku. (Bitna napomena: s obzirom da je program pripremljen u M3005 verziji, neophodno je da ga nakon preuzimanja sačuvate na disku vašeg računara u originalnom folderu.)
  3. Za one koji pripremaju takmičarski poligon spretnosti - preuzmite crteže elemenata i tabelu za bodovanje.
  4. Za one koji planiraju izradu elemenata takmičarskog poligona spretnosti - preuzmite detaljne skice svih elemenata .
  5. Za one koji planiraju formiranje ili žele da unaprede rad svoje sekcije - preuzmite predlog koncepta školske saobraćajne sekcije , preporučen od strane Ministarstva prosvete, AMSS, Uprave saobraćajne policijei Društva nastavnika tehničkog obrazovanja Srbije.
  6. Za formiranje i unapređenje rada lokalnog (školskog, opštinskog ili okružnog) tima za bezbednost dece usaobraćaju - preuzmite Podsetnik i model Poslovnika o radu.

Konačno, u skladu sa Uputstvom Ministarstva, očekujemo da nas, početkom aprila obavestite o tome kada ste organizovali školsko takmičenje, koliko učesnika je učestvovalo i postignutim rezultatima, kao i koji učenici čine ekipu Vaše škole na opštinskom nivou takmičenja. Obrazac izveštaja možete preuzeti ovde.