latinica | ћирилица
Пријављивање редовних ученика за пријемни испит (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 28. и 29. маја
Пријављивање ванредних ученика - старијих од 17 година за пријемни испит (детаљније обавештење у школским управама) 28. и 29. маја
Пријемни испити у музичким и балетским школама 8, 9. и 10. јуни
Пријемни испити у уметничким школама ликовне области 8, 9. и 10. јуни
Пријемни испит у Математичкој гимназији и математичким одељењима 9. јуна
Пријемни испит у одељењу гимназије за ученике са посебним спосбностима за физику 10. јуна
Пријемни испит у филолошким гимназијама и филолошким одељењима 8, 9. и 10. јуни (мађарски)
Прелиминарни резултати пријемног испита у математичким и филолошким одељењима и одељењу за ученике са посебним способностима за физику најкасније до 13. јуна у 7 часова
Прелиминарни резултати пријемног испита у уметничким и музичким школама најкасније до 13. јуна у 7 часова
Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) 13. јуна од 8.00 до 16.00 часова
Коначни резултати пријемних испита (детаљније обавештење у средњим школама које спроводе пријемни испит) до 15. јуна до 8.00 часова
Испити из француског, италијанског, енглеског и руског језика за одељења у школама у којима се део наставе остварује на страном језику 9. jуна
Пријављивање ученика и подношење спортске документације у Спортској гимназији и одељењима за спортисте у гимназијама 9. и 10. јуна од 9.00 до 15.00 часова
Пријављивање, у школским управама, ванредних ученика старијих од 17 година од 4. до 13. јуна
Завршни испит - тест из српског (матерњег) језика 18. јуна од 10 – 12.00
Завршни испит - тест из математике 19. јуна од 10 – 12.00
Преглед тестова и сукцесивно уношење резултата завршног испита од 18. јуна до 21. Jуна 8.00 часова
Прелиминарни резултати завршног испита 21. јуна од 8.00 часова
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у основним школама 21. јуна од 8.00 до 16.00 часова
Пријем и решавање жалби ученика на резултате завршног испита у окружним уписиним комисијама 22. јуна од 8.00 до 16.00 часова
Слање података са решењима по жалбама ученика у централну базу података 22. јуна од 16.00
Објављивање коначних резултата завршног испита 25. јуна до 08.00 часова
Упис у школе у којима се полаже пријемни испит 23. и 24. јуна од 08.00 до 15.00 часова
Попуњавање и предаја листе жеља у школи и унос у базу података 26. и 27. Јуна од 8.00 до 15.00 часова
Слање података са унетим жељама у централну базу података 29. јуни до 20.00 часова
Провера листе жеља од стране ученика у основним школама 01. јула од 8.00 часова
Пријем жалби ученика на изражене жеље и уношење исправки 02. јула. од 8.00 до 15.00 часова
Објављивање званичне листе жеље ученика у основним школама 03. јула до 12.00 часова
Објављивање званичних резултата расподеле ученика по смеровима гимназија и образовним профилима средњих школа 6. јула од 9.00 часова
Упис ученика у средње школе - први уписни круг 6. и 7. Јула од 8.00 до 15.00
Објављивање преосталних слободних места за упис у другом кругу 7. јула од 15.00 часова
Попуњавање, предаја листе жеље ученика за други уписни круг 9. јула до 20.00 часова
Распоред ученика по школама, смеровима гимназија и образовним профилима – други уписни круг 11. јула од 9.00 часова
Упис ученика у средње школе - други уписни круг 12. јула од 8.00 до 15.00