Završni ispit

  • Zbirke za malu maturu 2017

    zbirke za zavrsni ispit 2015 2016

    U susret maloj maturi, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i „Prosvetni pregled” objavio je polovinom januara zbirke zadataka za završni ispit u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za školsku 2016/2017. godinu.

    I ove godine pripremljene su zbirke zadataka iz srpskog jezika, matematike, kao i kombinovana zbirka sa zadacima iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Zbirke su pripremljene i na albanskom, mađarskom, bosanskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom i hrvatskom jeziku.