latinica | ћирилица

5391 skajdUdruženje „Čuvari dela Vuka Karadžića” u godini jubileja (25 godina postojanja) realizuje obuku „Unapređivanje jezičke kompetencije nastavnika (1. deo) – Poznavanje i primena pravopisne norme” u Centru za stručno usavršavanje u Čačku, 24. maja 2024. g. na Dan slovenske pismenosti i kulture, sa početkom u 13 č.

Obuka se Rešenjem ministra nalazi na listi programa od javnog interesa, što znači da se radi o besplatnoj, akreditovanoj, jednodnevnoj obuci (broj 5931).

Obuka je namenjena svim nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima koji nisu srbisti po obrazovanju. Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja ukazuju na neophodnost primene standardnog srpskog jezika u nastavi. Ova obuka upravo tome doprinosi.

Obuka je interaktivna, dinamična, a radni materijal se priprema na osnovu primera iz školske dokumentacije i sa školskih veb-sajtova, zbog čega je veoma primenljiva u praksi.

 
комуникацијаObaveštavamo uvažene kolege o još jednoj aktivnosti stručnog usavršavanja koju realizuju savetnici – spoljni saradnici Ministarstva prosvete, u skladu sa Godišnjim planom rada Školske uprave Čačak.
 
Savetnici –  spoljni saradnici Biljana Uskoković, nastavnik biologije, i Katarina Dunjić Mandić, stručni saradnik, realizovaće aktivnost „Komunikacija u nastavi" u sredu, 22. maja 2024. g. sa početkom u 12.30 č. u Centru za stručno usavršavanje u Čačku.

trgovina ljudima 1 830x553

U okviru Godišnjeg plana rada Školske uprave Čačak, planirana je aktivnost savetnika - spoljnih saradnika za prevenciju nasilja na temu:

BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA - ULOGA VASPITNO-OBRAZOVNIH USTANOVA.

Predavanje je namenjeno stručnim saradnicima, odeljenskim starešinama i članovima timova za prevenciju diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama.

Učesnici dobijaju dva sata stručnog usavršavanja u ustanovi.