* Školska uprava Čačak

Rukovodilac Školske uprave:

Slađana Parezanović

sladjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:

Danijela Kovačević Mikić

Administrator Facebook-profila

   328154497 1246326426241883 8550210214974442615 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:
Rada Karanac Lazović

rada slidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ministarstvo prosvete

Savetnik za finansijsko-materijalne poslove
Milorad Slavković

  

       Savetnik – spoljni saradnik (čl. 172. ZOSOV-a)

Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, Ministarstvo određuje listu savetnika – spoljnih saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove.

Savetnik pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, stručnim većima, aktivima i timovima: demonstriranjem postupaka i metoda, održavanjem oglednog časa ili aktivnosti, pružanjem povratne informacije o aktivnostima i preduzetim merama nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, davanjem stručnih preporuka za poboljšanje rada i sarađuje sa prosvetnim savetnikom i prosvetnim inspektorom.

U šk. 2023/2024. godini angažovano je 12 spoljnih saradnika. 

Njihove biografije pogledajte OVDE.