noteZa naš sajt, na podsticaj prosvetnog savetnika, još jedan primer dobre prakse opisala nam je nastavnica muzičke kulture Anita Pešić Ivković. Njen članak objavljujemo u celosti:

OŠ „Kirilo Savić“ u Ivanjici od školske 2015/2016. godine u okviru slobodnih aktivnosti ima u ponudi i Muzičku sekciju, koju vodi nastavnica muzičke kulture Anita Pešić Ivković. Poznato je da nastavnici muzičke kulture svake godine održavaju horsku sekciju čiji su članovi učenici koji vole muziku i imaju dara za pevanje. Međutim, učenici koji vole muziku, a nemaju potencijala za pevanje, jednostavno ne mogu biti deo školskog hora. Zbog toga je nastavnica muzičke kulture  došla na ideju da formira Muzičku sekciju koju mogu pohađati svi učenici koji žele na neki način da se bave muzikom. Dakle, Muzička sekcija ima cilj da okupi decu koja gaje ljubav prema muzici, ali koja do tada nisu mogla da budu deo čarobnog sveta muzike.

S obzirom na to da je Muzička sekcija tek osnovana i da je vrlo teško okupiti učenike od petog do osmog razreda jednom sedmično i zainteresovati ih za iste oblasti kojima bi se ova sekcija bavila, nastavnica se ove školske godine odlučila da uključi učenike samo sedmog i osmog razreda. Ovogodišnjim planom predviđene su dve aktivnosti: kreiranje muzičkog lista i stvaranje mâpa uma. Izrada prvog školskog muzičkog lista „Cvrčak“ je u izradi i trebalo bi da bude završen do kraja tekuće školske godine. Kroz sadržaj muzičkog lista učenici (čitaoci) će imati priliku da nauče nešto novo, da provere svoje znanje i da se zabave.
Druga aktivnost predviđena za ovu školsku godinu je kreiranje mâpa uma. Ova aktivnost podrazumeva da učenici naprave mape uma iz oblasti muzičko-stilskih razdoblja, koje bi se sastojale od ilustracija, a koje su u direktnoj vezi sa određenim periodom u istoriji. Putem asocijativnog mišljenja učenici će kroz kulturu i istoriju jednog perioda razumeti i put razvoja muzičke umetnosti. Mape uma će biti izrađene na hamer papiru i njihovo mesto biće ispred kabineta za Muzičku kulturu, jer kao očigledno nastavno sredstvo neće imati svrhu, ali će zato učenici pre časa moći da obnove svoje znanje iz oblasti istorije muzike.
Za sledeću školsku godinu planirano je da Muzičku sekciju pohađaju i učenici petog i šestog razreda. Oni će imati drugačije aktivnosti među kojima će prioritet biti dečje muzičko stvaralaštvo (komponovanje pesama i pravljenje muzičkih instrumenata).
Od septembra 2015. godine kabinet za Muzičku kulturu ima sva neophodna sredstva za izvođenje kvalitetne nastave. Nastavnica Anita Pešić Ivković radi u pomenutoj školi od novembra 2012. godine. U periodu od 2013. do 2015. godine, uz razumevanje i svesrdnu pomoć direktora Dragoljuba Jankovića, uspela je da opremi kabinet najsavremenijim sredstvima za rad (električnim klavirom, muzičkim stubom, laptopom, video-projektorom i projekcionim platnom).
Pripremu za ugledni čas Trešnjin cvet  nastavnice Anite Pešić Ivković preuzmite ovde.