Put TakovaDopisom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja broj 642-02-3/2015-06, od 9. marta 2016. godine, uz koje je dostavljeno i pozitivno mišljenje Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, odobrena je upotreba obrazovnog filma Put Takova u nastavi prvog i drugog obrazovnovnog ciklusa na teritoriji Republike Srbije.
U pozitivnom mišljenju, između ostalog, piše: „Film Put Takova (trajanje 48 minuta) kreirarala je tokom 2014. i 2015. godine nastavnica srspkog jezika Milena Lisica uz pomoć svojih učenika i dramske sekcije. Oni  su bili podstaknuti namerom da vršnjacima iz rudničko-takovskog kraja olakšaju sticanje znanja o zavičaju, njegovoj prošlosti, kulturi, običajima, tradiciji i pomognu im da bolje razumeju sredinu i vreme u kojima žive.

 

Strukturu filma čine četiri logički povezana segmenta (Put znanja, Put prošlosti, Put sadašnjosti i Put budućnosti). U okviru njih su vešto predstavljeni ključni događaji i ličnosti iz vremena Drugog srpskog ustanka, predanja o nastanku imena sela i čuvenom Takovskom grmu. Opisan je i današnji način života u tom kraju i razmišljanja ljudi o budućnosti zavičaja. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Takova govore učenici, stručnjaci iz muzeja i biblioteka, meštani i predstavnici lokalnih vlasti.

Iako je film delo amatera, na zavidnom je tehničkom nivou. Izbor muzike je odgovarajjući, što doprinosi izražajnosti i emotivnoj sugestivnosti filmske priče.

Da bi se jedan obrazovni film primenio u nastavi, potrebno je da njegov sadržaj bude zasnovan na naučno potvrđenim činjenicama i usklađen sa nastavnim programom. Ovaj film je upravo takav i može se koristiti i u nastavi istorije, prirode i društva, srpskog jezika, likovne kulture... On predstavlja primer dobre prakse i pokazuje da je moguće zajedničkim snagama škole i lokalne zajednice osmisliti sadržaje koji doprinose uspešnijoj realizaciji ciljeva nastavnog programa, dok se istovremeno afirmiše zavičaj. Realizujući ovaj film učenici su se  upoznali sa kulturnim nasleđem, materijalnom i duhovnom tradicijom. Oni kroz praktičan rad na terenu i kroz ambijentalno učenje istražuju prošlost tako što dolaze u dodir sa objektima koji čine materijalnu komponentu tradicijske kulture. Film Put Takova, u tom smislu, može poslužiti i kao ideja školama u Srbiji na koji način mogu da istraže i predstave svoj zavičaj.

Na osnovu navedenog, mišljenja smo da je ovaj film u funkciji obrazovanja i vaspitanja učenika osnoven škole. Sadržaji predviđeni nastavnim programom povezuju se sa životnim iskustvom učenika i na taj način se oni podstiču da razmišljaju o univerzalnim vrednostima. Smatramo stoga da film Put Takova može biti koristan u nastavi i prvog i drugog ciklusa osnovne škole, ne samo na teritoriji rudničko-takovskog kraja već i cele Srbije.”