latinica | ћирилица

Prema čl. 52 Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni glasnik RS", 55/2013): "Škola je dužna da vodi letopis za svaku školsku godinu. Letopis sadrži pisane podatke o aktivnostima škole i realizaciji obrazovno-vaspitnog rada. Škola u publikaciji predstavlja program i organizaciju rada, u skladu sa godišnjim planom rada, kao i prava i dužnosti učenika, pravila ponašanja, kućni red i druge podatke od značaja za predstavljanje škole. Škola publikaciju iz stava 2. ovog člana objavljuje na svojoj internet strani do 1. oktobra za tekuću školsku godinu, a može je podeliti učenicima u štampanom obliku. Škola je dužna da ima svoju internet stranu."