latinica | ћирилица

Preporučujemo zanimljive sajtove:

Za nastavnike/ce verske nastave u osnovnim i srednjim školama (Odbor za versku nastavu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke): http://katiheta.net/joomla/
 
Mala biblioteka
Partner u učenju, besplatni elektronski časopis za nastavnike:

Na sajtu Ministarstva prosvete nalaze se i preporučeni sajtovi škola koje su učestvovale u razvijanju i primeni delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja. Navedene sajtove možete koristiti kao primer dobre prakse i za ostale aktivnosti, a mogu da vam budu podrška i u unapređivanju školskih programa rada i godišnjih planova.
Da biste brže ušli na preporučenu stranicu, objavljujemo linkove:
Razmena dobrih ideja uvek je podsticajna. Srećan rad!
S obzirom da je leto vreme individualnog stručnog usavršavanja i unapređivanja školske i pedagoške dokumentacije, sugerišem nastavnicima srpskog jezika i književnosti da u svoj rad uvrste širu metodičku literaturu.

Preporučujem: