latinica | ћирилица

IMG 8142Pedagoški savetnik, prof. razredne nastave, dr Ljiljana Đurović (OŠ „Momčilo Nastasijević”, Gornji Milanovac) osmislila je zanimljiv način da učenicima približi ekološke sadržaje i unapredi školski program posvećen zaštiti životne sredine kreiranjem Ekološkog kalendara 366 razloga da svaki dan brinemo o našoj okolini. Prof. Ljiljana Đurović se već deset godina, kako piše u njenom porftoliju, bavi uvođenjem ekoloških sadržaja u nastavu, na praktičnom, stručnom i naučnom nivou. Aktivno organizuje raznovrsne aktivnosti sa učenicima koje razvijaju ekološku svest, kao što su: reciklaža papira, reciklaža sapuna, selekcija otpada, prikupljanje sekundarnih sirovina, obeležavanja značajnih datuma, predavanja, Biciklijada i brojne druge.

Napisala je preko dvadeset stručnih i naučnih radova na temu implementacije zaštite životne sredine u programe svih nastavnih predmeta i o neophodnosti razvoja eko-pedagoških kompetencija nastavnika. Osnovni cilj Ekološkog kalendara je razvijanje ekološki poželjnog ponašanja, svakodnevnim podsećanjem na zaštitu životne sredine. Kalendar može da posluži i nastavnicima, kako bi osmislili plan saradnje sa lokalnom zajednicom, u vezi sa zaštitom životne sredine.