latinica | ћирилица

radionica podrskeU okviru redovne podrške školama koje pokažu inicijativu za saradnjom ili koje su u prvom krugu spoljašnjeg vrednovanja pokazale određene slabosti u radu, Školska uprava Čačak pruža kontinuiranu stručnu i savetodavnu podršku. Ovoga puta, prosvetni savetnik Danijela Kovačević Mikić je 17. juna 2022. godine realizovala radionicu pod nazivom „Šta nedostaje našem školskom programu?" za predstavnike OŠ „Tatomir Anđelić" iz Mrčajevaca, na inicijativu Aktiva za razvoj školskog programa i Tima za obezbeđivanje kvaliteta rada. Kroz četiri unapred programirana koraka, prisutni su prošli kroz postupak samovrednovanja školskog programa na osnovu propisanih sadržaja, standarda kvaliteta rada i definisanih načela za izradu ovog dokumenta. U ovoj školi upravo je u toku izrada novog školskog programa, tako da je cilj radionice – da se uoče i otklone eventualni nedostaci –  uspešno ostvaren.