latinica | ћирилица

Ponekad nam pošaljete i svoje primere uglednih časova. Tako nam je nedavno stigao kratak izveštaj iz Tehničke škole u Ivanjici.. 

ugledni casКako primeniti matemičku logiku u računarstvu i informatici?
U Tehničkoj školi u Ivanjici 11.10.2022. i 12.10.2022.  nastavnice Dragana Bogdanović i Dragana Milosavljević održale su ugledni čas iz Računarstva i informatike i Matematike u obrazovnom profilu ekonomski tehničar (prva godina). Učenici su imali priliku da povežu znanja iz Iskazne (matematičke) logike i Bulove algebre, koja se primenjuje u računarstvu, odnosno u logičkim kolima.
Na početku časa, učenici su bili podeljeni u parove i imali su zadatak da ispitaju istinitost iskaznih formula iz ugla matematike, ali su ujedno kreirali istinitosnu tablicu (popunjenu u skladu sa Bulovom algebrom ) u programu Word. 
Učenici su ispitivali tautologiju upotrebom alata Truth Table Generator a potom upoređivali dobijene rezultate. 
Zatim su učenici imali zadatak da realizuju određene logičke mreže upotrebom logičkih kola I i ILI koja su bazirana na matematičkoj konjukciji i disjunkciji. Logičke mreže se crtali u programu Visual Paradigm Online, a potom rezulate obrađivali u programu Word. 
Pored navedene sinteze, učenici su imali zadatak i da analiziraju logičke mreže i da za njih napišu odgovarajuću izlaznu funkciju, a nakon toga su je preveli i u domen iskazne matematike.
Na kraju časa, učenici su na panou utisaka LinoIt ostavili svoje utiske o realizovanom času. Na istom panou nastavnica informatike je okačila materijale, kao i slike sa časa. Link ka tabli je: http://linoit.com/users/DraganaB/canvases/Ugledni%20I4#_=_
Izveštaj podenala, nastavnik informatike
Dragana Bogdanović