latinica | ћирилица
Na sajtu Ministarstva prosvete nalaze se i preporučeni sajtovi škola koje su učestvovale u razvijanju i primeni delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja. Navedene sajtove možete koristiti kao primer dobre prakse i za ostale aktivnosti, a mogu da vam budu podrška i u unapređivanju školskih programa rada i godišnjih planova.
Da biste brže ušli na preporučenu stranicu, objavljujemo linkove:
Razmena dobrih ideja uvek je podsticajna. Srećan rad!