latinica | ћирилица

ћирилицаPredavanje o ćirilici može da se evidentira kao stručno usavršavanje svih zaposlenih u obrazovanju, budući da se tiče opšte kulture i jezičkih kompetencija. Ulaz je slobodan. 
Predavanje će biti održano u subotu 3. februara 2024. g. u 13 č. u Centru za stručno usavršavanje u Čačku.

U svom izlaganju, dr Savić će razmatrati ćirilicu u sveukupnom  trajanju na srpskom prostoru ukazujući  na sledeće važne podatke:

- u kojem vremenu se ćirilica javlja i u kojim vidovima;
- koje krupne promene i događaji su je obeležili;
- u kojoj meri i na koji način je ćirilica prožela srpski identitet;
- kako su ćirilicu drugi doživljavali, a kako Srbi;
- kako se zvala kroz istoriju i
- šta je u njoj specifično srpsko.

 

Osnovni podaci o predavaču:
Prof. dr Viktor Savić je vanredni profesor na Кatedri za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i viši naučni saradnik Staroslovenističkog odseka Instituta za srpski jezik SANU.

Naučne oblasti kojima se bavi su: filologija, lingvistika, leksikologija, istorija jezika i paleografija.

Ako bismo njegov naučni opus sveli na ključne reči, onda bi te reči bile: istorija srpskog jezika, staroslovenski jezik, srspskoslovenski jezik (srpska redakcija staroslovenskog jezika), filologija, paleografija i arheografija.

Za monografiju „Srpski molitvenik : Spomenica Milanu Rešetaru” dobio je nagradu Slavističkog društva Srbije „Pavle i Milka Ivić”.

Organizator predavanja je  Udruženje „Čuvari dela Vuka Karadžića”, u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje. Medijski pokrovitelj je Regionalna televizija „Telemark”.