latinica | ћирилица

iop 3Rad sa učenicima koji imaju izuzetne sposobnosti / IOP 3

Obaveštavamo zainteresovane kolege da će u sredu  7. februara 2024. godine, sa početkom 12 sati, u Centru za stručno usavršavanje Čačak biti održano  predavanje na temu

„Izrada IOP-a 3, proširen i obogaćen program”.

Realizatori ove aktivnosti su savetnici spoljni saradnici Školske uprave Čačak za inkluzivno obrazovanje Milica Кaranac i Vesna Marković Čeganjac.

Podsećamo vas i na standarde koji se tiču podrške učenicima sa izuzetnim sposobnostima. 

4.3. U školi funkcioniše sistem podrške učenicima iz osetljivih grupa i učenicima sa izuzetnim sposobnostima.

4.3.1. Škola stvara uslove za upis učenika iz osetljivih grupa.

4.3.2. Škola preduzima mere za redovno pohađanje nastave učenika iz osetljivih grupa.

4.3.3. U školi se primenjuje individualizovani pristup/individualni obrazovni planovi za učenike iz osetljivih grupa i učenike sa izuzetnim sposobnostima.

4.3.4. U školi se organizuju kompenzatorni programi/aktivnosti za podršku učenju za učenike iz osetljivih grupa.

4.3.5. Škola ima uspostavljene mehanizme za identifikaciju učenika sa izuzetnim sposobnostima i stvara uslove za njihovo napredovanje (akceleracija; obogaćivanje programa).

4.3.6. Škola sarađuje sa relevantnim institucijama i pojedincima u podršci učenicima iz osetljivih grupa i učenicima sa izuzetnim sposobnostima.