latinica | ћирилица
U subotu, 8. decembra 2012. godine, u organizaciji Gradske biblioteke "Vladislav Petković Dis" (matične biblioteke) održan je seminar za školske bibliotekare. Tom prilikom prisutnim bibliotekarima je predstavljen i tabelaran pregled osnovnih podataka u vezi sa školskim bibliotekama Moravičkog okruga u ovoj školskoj godini: broj zaposlenih, procenat angažovanja, vrsta stručne spreme, kvadratura prostora i bibliotečki fond.
Budući da poslove bibliotekara uglavnom obavljaju nastavnici čija stručna sprema nije u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi ("Službeni glasnik - Prosvetni glasnik RS", br. 11 od 7. novembra 2012. godine) i da veliki broj nastavnika samo dopunjuje pedagošku normu vršeći bibliotečku delatnost u manjem procentu (neki čak i samo 5 ili 10%), Školska uprava Čačak će tokom ove godine pružiti intenzivniju podršku školama upravo u vezi sa unapređivanjem rada školskih biblioteka.
Prvo izlaganje prosvetnog savetnika zasnovano je na radu koji možete da preuzmete ovde (iz rada su izbačene slike, zbog tehničkih ograničenja našeg sajta, a celovit rad biće objavljen u Godišnjaku Srpske akademije obrazovanja): Nova organizacija prostora i opremanja inovativne škole u informacionom društvu - Biblioteka kao srce škole.
Do Nove godine, na ovom sajtu biće objavljen upitnik za samovrednovanje rada školskih biblioteka: ljudski i materijalno-tehnički resursi, dokumentacija i evidencija školskih bibliotekara.
U drugom polugodištu ćemo, na osnovu konkretnih podataka dobijenih samovrednovanjem, podstaknuti škole da sačine razvojne planove školskih biblioteka i nove programe rada.
Ovde možete da preuzmete PROGRAM SEMINARAi prikaz sa sajta Gradske biblioteke.