latinica | ћирилица
ciljeviKorigovan Dokument o vrednovanju stručnog usavršavanja u osnovnoj i srednjoj školi za 2013/2014.možete da preuzmete ovde.
 Na osnovu mišljenja nastavnika i stručnih saradnika nakon godinu dana primene Dokumenta, javila se potreba za doradom i korekcijom, pa su stručni saradnici iz OŠ"Sveti Sava" Čačak, Gimnazije Čačak, Ekonomske škole Čačak zajedno sa savetnicima iz ŠU Čačak, korigovali dokument o vrednovanju SU u ustanovi, kako bi određene aktivnosti uskladili sa Zakonom o osnovnoj školi, Zakonom o srednjoj školi, kometencijama zaposlenih i Pravilnikom o stručnom usavršavnju i napredovanju nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.
       Dokument koji ŠU predlaže ustanovama, nije obavezujući, ali ukoliko ustanove žele da ga primene i koriste može da bude osnova za vrednovanje stručnog usavršavanja u  okviru ustanove. U tom slučaju, se Dokument usvaja na sednici Školskog odbora i za školu/zaposlene postaje obavezujući.
       Nastavnike, vaspitače i stručne saradnike upućujemo na Priručniik za planiranje stručnog usavršavanja i napredovanja (predlog-ZOUV), tj. na predloge obrazaca koje mogu da koriste prilikom planiranja i izveštavanja, preuzmite ovde.