latinica | ћирилица

Primeri dobre prakse iz naših škola:

Pripremna nastava za polaganje maturskog ispita iz srpskog jezika u Osnovnoj školi „Filip Filipović“ u Čačku  odvijaće se na nov način –  učenjem na daljinu. Profesor srpskog jezika Milica Stanojčić (pedagoški savetnik) ustanovila je novi vid pripremanja učenika za polaganje završnog ispita putem savremenih vidova komunikacije. Predviđeno je da naučeno gradivo učenici utvrđuju rešavanjem testova kojima bi pristupili putem interneta. U tu svrhu ustanovljen je sajt kome mogu imati pristup učenici i drugi korisnici (nastavnici i roditelji). Učenicima će svake nedelje biti dostupan po jedan novi test, a nastavnik i roditelji mogu imati uvid u njihov rad i postignuća.

        Inovativni projekat, čiji je autor Milica Stanojčić, zasnovan je na postojećem sistemu za elektronsko učenje Moodle, koji se već niz godina uspešno koristi u okviru obrazovnih sistema razvijenih zemalja. Program je prilagođen obrazovnim potrebama učenika osmog razreda, ali pruža mogućnosti za dalje razvijanje i primenu u nastavnoj praksi uopšte.

*Napomena autora: Sajt se nalazi na adresi www.srpskijezikviii.in.rs/moodle. Sajtu se može pristupiti samo nakon prijave zbog zaštite privatnosti maloletnih lica.