Okružno  takmičenje iz fizike održaće se 12. marta 2011. g., sa početkom u 10 sati.
Organizator-domaćin takmičenje je OŠ "Sveti Sava" Čačak