mat

Na Međunarodnom matemačkom takmičenju (Димитровденско математическо състезание 2017), održanom 21. oktobra 2017. godine u Vidinu, u Bugarskoj, učenici I razreda prirodno-matematičkog smera Gimnazije u Ivanjici postigli su odlične rezultate:  Vojin Miletić je osvojio drugu, a Veljko Bogdanović treću nagradu, dok je rezultat vredan pažnje imao i učenik Pavle Gavrilović.

Prema rečima direktora ove škole, postignuća učenika valja posmatrati i u svetlu činjenice da su se takmičili sa učenicima matematičkih gimnazija iz Bugarske, Rumunije i Srbije. Do ovakvih izuzetnih postignuća, učenike su doveli njihovi mentori: prof. mr Dragan Vidaković, koji je učenicima predavao u  VII и VIII razredu u gimnazijskom odeljenju za učenike nadarene za matematiku, i predmetni nastavnik prof. Dragana Milosavljević.