latinica | ћирилица

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dr Srđan Verbić doneo je Odluku o tajnosti podataka u testovima završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2014/2015. godinu, broj: 601-00-71/2015-04 od 28. aprila 2015. godine.

U skladu sa navedenom Odlukom, testovi završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2014/2015. godinu biće označeni oznakom stepena tajnosti „interno".

Odluka je objavlјena na oglasnoj tabli Ministarstva i na početnoj strani internet prezentacije Ministarstva, sekcija: „Aktuelno", dana 30. aprila 2015. godine a možete je preuzeti ovde.