latinica | ћирилица
Nacionalna jedinica za ispite i kvalifikacije Ministarstva prosvete i nauke je, u okviru projekta "Podrška osiguranju kvaliteta sistema završnih ispita na nacionalnom nivou u osnovnom i srednjem obrazovanju", održala obuke za trenere pregledača, supervizora i dežurnih nastavnika, radi obezbeđivanja kvaliteta završnog ispita. Shodno tome, prosvetni savetnici i treneri će do 12. juna održati obuke po opštinama za direktore i dežurne nastavnike (dva po ustanovi), sve pregledače i sve supervizore.
  1. ČAČAK - četvrtak, 7. jun 2012. godine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Cara Dušana bb, u 9.00 časova za dežurne nastavnike (dva po školi) i direktore, a u 11.00 časova za sve pregledače i sve supervizore;
  2. LUČANI - ponedeljak, 11. jun 2012. godine, Osnovna škola u Guči, u 9.00 časova za sa sve pregledače, sve supervizore, dežurne nastavnike (dva nastavnika po školi) i direktore;
  3. IVANJICA - ponedeljak, 11. jun 2012. godine, OŠ "Milinko Kušić", u 13.00 časova, za dežurne nastavnike (dva po školi) i direktore, sve supervizore i sve pregledače;
  4. GORNJI MILANOVAC - utorak, 12. jun 2012. godine, OŠ "Kralj Aleksandar I", u 11.00 časova, za direktore i dežurne nastavnike (dva po školi), sve pregledače i sve supervizore.
Obučeni treneri za pregledače su:
1. SRPSKI JEZIK - prof. Marija Jovičić, OŠ "Sveti Sava" iz Čačka,
2. MATEMATIKA -  prof. Biljana Novković, OŠ "Milica Pavlović" iz Čačka.
Obuku za supervizore drži prosvetni savetnik Danijela Kovačević Mikić, a obuku za dežurne nastavnike i  direktore prosvetni savetnik Milorad Krunić.
Prisutni će naknadno  dobiti potvrde/uverenja o stručnom usavršavanju u trajanju od tri sata.