latinica | ћирилица
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa Evropskom unijom ostvaruje projekat "Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja". U toku je pilotiranje komponente 3 projekta: Osiguranje kvaliteta - Koncept praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. U realizaciji ovog projekta učestvuju  tri srednje škole sa teritorije Moravičkog okruga:
1. Mašinsko-saobraćajna škola, Čačak,
2. Prehrambeno-ugostiteljska škola, Čačak i
3. Ekonomska škola, Čačak.
Učesnici projekta prošli su obuku 17. i 18. maja 2012. godine u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, na čelu sa trenerom Kerstin Šnajder.

У петак 31. августа 2012. у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Чачку, у организацију Подружнице за српски језик и књижевност Моравичког округа и Школске управе Чачак,  реализована је радионица "Осназивање наставника за креирање лицног плана струцног усаврсавања".
Радионицу су реализовале: Оливера Крупеж, наставник српског језика и књижевности ОШ "Милица Павловић" Чачак, Наташа Турунташ, наставница српског језика и књижевности ОШ "Танаско Рајић" Чачак и Рада Каранац, саветник, Школска управа Чачак.
Теме радионице су биле:
1. Садржај обрасца личног годишњег плана стручног усавршавања;
2. Креирање личног плана стручног усавршавања на нивоу установе;
3. Документ о бодовању активности стручног усавршавања у оквиру установе
4. Школски план стручног усавршавања
5. Сегмент стручног усавршавања ван установе – сарадња са РЦ Чачак

На основу Правилника о сталном струцном усаврсавању наставника, васпитаца и струцних сарадника ("Сл. Гласник РС", број 13/2012) и заједничког рада Школске управе И сарадника из установа: Љубинка Војиновић, психолог, Татјана Брадић, педагог, ОШ „Свети Сава" Чачак; Гордана Поповић Божанић, педагог, Економска школа Чачак, Катарина Дуњић Мандић, психолог, Гимназија, Чачак, Сузана Симеуновић, педагог, Предшколска установа Радост, Чачак, Јелица Шеварлић, наставица историје, ОШ „Свети Сава" Чачак, Оливера Крупеж, наставница српског језика И књижевности, ОШ "Милица Павловић" Чачак, предлажемо ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЦНОГ УСАВРСАВАЊА У ШКОЛИ И ДОКУМЕНТ О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЦНОГ УСАВРСАВАЊА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ.