Poštovani učenici,

12Preporučujemo vam da koristite portal eVežbaonica, Ovaj portal će vam pomoći da vežbate i proveravate svoje znanje, dok se pripremate za završni ispit na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Zadaci iz sedam predmeta (srpski jezik / maternji jezik, matematika, fizika, hemija, biologija, geografija i istorija), koje ćete rešavati, raspoređeni su prema težini na tri nivoa – osnovni, srednji i napredni nivo, a sastavljeni su na osnovu obrazovnih standarda.

Link preuzmite ovde