latinica | ћирилица

IiskSКUSTVENO UČENJE U PRIRODI /  AKTIVNOSTI SAVETNIKA - SPOLJNIH SARADNIKA
Da nauka želi da dopre do svih, a posebno do mladih, i probudi želju za znanjem, davno je uočio Anri Poenkare, francuski naučnik, koji prirodu nije video samo kao korisnu već i kao izvor zadovoljsta onoga koji je proučava, jer je predivna. Da nije takva, trud da bi se razumela bio bi bezvredan, a život ne bi bio vredan truda da se proživi.
Cilj predviđenih aktivnosti je podsticanje nastavnika i učenika da nastavu realizuju u prirodi, kako bi mladi naučne zakonitosti uočili neposredno, o njima razmišljali, analizirali, dolazili do rešenja problema, ali i pripremili se za neke nepredviđene okolnosti.

str

 

Stručno uputstvo za prepoznavanje, podršku i praćenje obrazovanja i vaspitanja učenika i učenica sa izuzetnim, odnosno posebnim sposobnostima možete da preuzmete


slika kdmU skladu sa Godišnjim planom rada Školske uprave u Čačku i odobrenjem rukovodioca Školske uprave Čačak Slađane Parezanović, u Centru za stručno usavršavanje Čačak, 11. oktobra 2023. g. u 11 sati, savetnik - spoljni saradnik za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove Кatarina Dunjić Mandić će održati interaktivno predavanje „Кriterijumi ocenjivanja“.