krizne situacije.png

Ministarstvo prosvete je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i UNICEF-om, u okviru projekta „Odgovor na krizne situacije i traumatične događaje“, izradilo video-materijale za roditelje i zaposlene u ustanovama obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Roditelji sa decom u kriznim situacijama” i „Nastavnici sa decom u kriznim situacijama”.

Video-materijali su izrađeni u cilju osnaživanja roditelja i zaposlenih u sistemu obrazovanja za pružanje podrške deci, odnosno učenicima, u prevladavanju kriznih i traumatičnih događaja.

stop nasiljuPoziv iz Odseka za ljudska i manjinska prava Ministarstva prosvete

Poštovani direktori,
 
Zahvaljujemo se  vama i vašem kolektivu na trudu i zalaganju da svakodnevno sprovodite vaspitni rad sa učenicima i kreirate sigurnu i podsticajnu sredinu za njihovo učenje i razvoj.
U želji da pozitivni primeri i rad škola budu prepoznatljivi i promovisani, molimo vas da nam dostavite kratke izveštaje (opis aktivnosti) i priloge (slike, video- materijali, linkovi) vašeg preventivnog rada (prevencija nasilja, diskriminacije, rizičnih oblika ponašanja).

vreme ispred ekranaKorišćenje digitalnih uređaja postalo je u toj meri deo svakodnevnog života dece i mladih, pogotovu tokom pandemije virusa kovid-19 i prelaska na kombinovanu i nastavu na daljinu, da se postavlja pitanje da li je besmisleno govoriti o optimalnoj količini vremena ispred ekrana. Sa druge strane, među naučnicima ne postoji konsenzus po pitanju optimalne količine vremena ispred ekrana, niti jedan univerzalan recept za svu decu/mlade.

Petodelna publikacija „Kvalitetno vreme ispred ekrana” autorke dr Dobrinke Kuzmanović predstavlja pokušaj da dokučimo šta je primereno za pet uzrasnih grupa: