* Školska uprava Čačak

Rukovodilac Školske uprave:

Slađana Parezanović

sladjana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:

Danijela Kovačević Mikić

Administrator Facebook-profila

   328154497 1246326426241883 8550210214974442615 n

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosvetni savetnik:
Rada Karanac Lazović

rada slidza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ministarstvo prosvete

Savetnik za finansijsko-materijalne poslove
Milorad Slavković

    10604596 609114685865165 4633133417254319625 o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Savetnik – spoljni saradnik (čl. 172. ZOSOV-a)

Za pružanje savetodavne i stručne pomoći nastavniku, vaspitaču i stručnom saradniku, a radi kvalitetnijeg obavljanja obrazovno-vaspitnog rada, Ministarstvo određuje listu savetnika – spoljnih saradnika za predmete, grupe i oblasti predmeta, aktivnosti i stručne poslove.

Savetnik pruža stručnu pomoć nastavniku, vaspitaču, stručnom saradniku, stručnim većima, aktivima i timovima: demonstriranjem postupaka i metoda, održavanjem oglednog časa ili aktivnosti, pružanjem povratne informacije o aktivnostima i preduzetim merama nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika, davanjem stručnih preporuka za poboljšanje rada i sarađuje sa prosvetnim savetnikom i prosvetnim inspektorom.

Školska uprava u Čačku angažovala je osam savetnika – spoljnjih saradnika:

Ime i prezime

Predmet/Oblast/Stručni posao

Ustanova

Mesto

Katarina Ristanović Acović

kr

Engleski jezik

Gimnazija „Takovski ustanak“

Gornji Milanovac

Goran Šipetić

ja

Geografija

Ekonomska i Medicinska škola

Čačak

Biljana Uskoković

img 2300

Biologija

OŠ „Milica Pavlović"

Čačak

Mica Savković

мица

Fizičko i zdravstveno vaspitanje

OŠ „Vuk Karadžić“

Čačak

Dragan Andrić

screenshot 2

Fizika

Gimnazija

Čačak

Katarina Dunjić Mandić

slika kdm.jpg

Stručni saradnik - psiholog,

visoki pedagoški savetnik

Gimnazija

Čačak

 

   
   

Milica Karanac

milica karanac

Inkluzivno obrazovanje

OŠ „Milan Blagojević“

Lučani

Vesna Marković Čeganjac

vesna čeganjac

Inkluzivno obrazovanje

ŠOSO „1. novembar“

Čačak

 
Gordana Sjeničić                                                  Predškolsko vaspitanje i obrazovanje         PU „Moje detinjstvo"                                       Čačak
гордана сјеничић.docx