Broj učenika korišćenjem filtra "opština" a zatim "škola" će se prikazati na grafikonu za filtriranu školu za sve školske godine počevši od 2005/06, kada je i Školska uprava počela sa radom.

Brojno stanje je nastalo od dobijenih podataka od samih škola u mesecu oktobru svake školske godine.