latinica | ћирилица

razvojPodsećamo uvažene kolege da pri samovrednovanju kvaliteta rada treba da koriste Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove.

Kako bismo vam olakšali samovrednovanje kvaliteta rada, ali i obavljanje pedagoško-instruktivnog rada, objavljujemo obrazac koji smo prošle školske godine kreirali za potrebe rada savetnika – spoljnih saradnika. Napominjemo da je Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanove predviđeno da  se u drugom ciklusu spoljašnjeg vrednovanja, koji počinje ove školske godine i traje narednih šest godina, svaki pokazatelj procenjuje na nivou od 1 do 4.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je u okviru  projekta "IMPRES - Unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja  u Srbiji", a u saradnji sa inostranim partnerima, razvilo Vodič za samovrednovanje u predškolskim ustanovama. Samovrednovanje je važna  mera obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta rada i zakonska obaveza svih obrazovno-vaspitnih ustanova.

U okviru Projekta "Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja",  koji finansira Evropska unija, razvijen je sistem praćenja rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji kao vid spoljašnjeg vrednovanja procesa samovrednovanja obrazovno-vaspitnih ustanova. Zahvaljujući angažovanju Radne grupe za osiguranje kvaliteta i velikom broju saradnika iz srednjih stručnih škola koje su bile uključene u pilotiranje ovog projekta (među kojima su i tri škole iz Moravičkog okruga: Mašinsko-saobraćajna, Ekonomska i Prehrambeno-ugostiteljska škola), nastao je Priručnik za praćenje rada kolega jednakih po obrazovanju i poziciji. Preporučujemo korišćenje ovog priručnika pri samovrednovanju svih ustanova, bez obzira da li su uključene u navedeni projekat ili nisu (međuškolska saradnja).

Priručnik i dodatne formate i obrasce (tzv. radni materijal) možete da preuzmete ovde.

Projekat „Modernizacija sistema srednjeg stručnog obrazovanja“, koji sprovodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije (IPA 2007), u okviru Komponente za osiguranje kvaliteta od 2009. godine intenzivno radi na pružanju podrške razvoju i implementaciji sistema osiguranja kvaliteta za stručno obrazovanje. U okviru ovog projekta, pripremljen je  „Vodič za samovrednovanje za ustanove u stručnom obrazovanju“ namenjen stručnim školama, prosvetnim savetnicima i svim zainteresovanim pojedincima i ustanovama, sa ciljem da se olakša obavezno godišnje sprovođenje procesa samovrednovanja i omogući jednostavnije praćenje i vrednovanje svih oblasti rada definisanih Pravilnikom o standardima kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova.

Preko nadležnih školskih uprava, sve srednje stručne škole u Srbiji dobile su po dva primerka ovog priručnika. Ovaj vodič predstavlja deo šireg Okvira za samovrednovanje za ustanove u stručnom obrazovanju (2012).

Detaljnije informacije, priručnike i korisne materijale možete da preuzmete ovde (sajt Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada).

 


Подсећамо  колеге да су обрасци које смо користили (на нивоу округа) у претходном петогодишњем циклусу самовредновања ПРЕВАЗИЂЕНИ и да их ТРЕБА УНАПРЕДИТИ. Самовредновање се више не врши на основу Приручника за самовредновање и вредновање рада школа, већ на основу прописаних СТАНДАРДА КВАЛИТЕТА РАДА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИХ УСТАНОВА.
Посебно обратите пажњу на стандарде у којима се експлицитно дефинише важност самовредновања:

6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са прописима и потребама;
7.2.1. Запослени на основу резултата самовредновања унапређују професионално деловање.