1463017 obrazovanje1 lsProjekat „Kvalitetno obrazovanje za sve“ (Quality Education for All – Quality ED Serbia) predstavlja trogodišnju aktivnost koju zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a u okviru Programa Evropske unije i Saveta Evrope pod nazivom „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey – 2. faza“.

Program realizuje Odeljenje za obrazovanje Saveta Evrope u saradnji sa Kancelarijom Saveta Evrope u Beogradu i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Škole zainteresovane za učešće u projektu potrebno je da popune formular prilogu i dostave prateća dokumenta:

izjave koje potpisuje uprava škole, zaposleni i savet roditelja kojima se škola obavezuje da će izmeniti uslove za učenje u cilju zadovoljavanja potreba učenika u skladu sa ciljevima projekta, kao i da će biti spremne za širenje primera dobre prakse i podršku drugim školama u okruženju.

Izjave su u slobodnoj formi, nije propisan obrazac.

Prijavni formular i prateće izjave, kao i dokumenta kojima dokazuju sviju praksu je potrebno dostaviti do 15. oktobra 2019. godine.

Detaljnije informacije i preuzimanje formulara: